article
/
1 min read

Gagawing Abot-Kaya ang Tuition

Ibabalik nina Rachel Notley at Alberta NDP ang pangarap para sa isang abot-kayang post-secondary education...

Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ? Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ?

Si Rachel Notley at ang kanyang team ay inihanda na ang landas para sa isang bukas na para sa lahat at hindi para sa iilan lamang. Wala nang atrasan para sa pag-unlad ng Alberta. Samahan kami sa paglikha ng isang mas magandang bukas para sa Alberta.

Be ready for election day.