article
/
1 min read

Poprotektahan ang Iyong Pension

Ang pension mo ay para sa iyo at hindi kay Danielle Smith...

Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ? Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ?

Si Rachel Notley at ang kanyang team ay inihanda na ang landas para sa isang bukas na para sa lahat at hindi para sa iilan lamang. Wala nang atrasan para sa pag-unlad ng Alberta. Samahan kami sa paglikha ng isang mas magandang bukas para sa Alberta.

Be ready for election day.