Mas magandang bukas.

Si Rachel Notley ay nakatutok sa mga bagay na mahalaga sa iyo at sa iyong pamilya.

Si Rachel Notley ay nakatutok sa mga bagay na mahalaga sa iyo at sa iyong pamilya.

Mas maayos na healthcare

Dagdag na 1 milyong Albertans ang makakakonekta sa mga doktor habang napapaikli ang oras ng paghihintay sa mga emergency rooms at operasyon.

Pagpapababa sa cost of living para sa iyong pamilya

Tutulungan ang mga pamilya na mapababa ang gastos sa kuryente, insurance, pabahay, matrikula, at poprotektahan ang inyong CPP pension mula sa mapanganib na sugal ni Danielle Smith.

Pagbuo ng isang matatag na ekonomiya

Pakikipagtulungan sa mga negosyante upang makalikha ng mga trabahong may maayos na sweldo, magpapasigla ng inobasyon at magpapalawak ng mga investment opportunities.

Magsagawa ng malakas na aksyon laban sa racism at diskriminasyon

tungo sa isang Alberta na para sa lahat.

ANG AMING TEAM

Kilalanin si Rachel Notley Kilalanin si Rachel Notley

Ibinuhos ni Rachel Notley ang kanyang sarili para maging mas mahusay ang buhay ng mga Albertans. Sa anumang desisyong ginagawa niya, inuuna niya ang interes ng mga pamilya at mga komunidad.

Si Rachel Notley ay nahalal bilang Premier ng Alberta noong Mayo 2015, kung saan ay nabuo ang kauna-unahang NDP Government sa probinsya. Siya ay nanindigan na protektahan at paunlarin ang healthcare, lumikha ng mga trabahong may mas maayos na pasahod para sa mga Albertans at tulungang maging mas abot-kaya ang pamumuhay para sa mga mamamayan at sa mga pamilya.

Naniniwala si Rachel na ang gobyerno ay dapat magtrabaho para sa mga tao, kaya’t siya ay dedikado na magtrabaho para sa iyo. Lumaki si Rachel sa Fairview, Alberta.

Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ? Sasali ka ba sa movement for Alberta’s future ?

Si Rachel Notley at ang kanyang team ay inihanda na ang landas para sa isang bukas na para sa lahat at hindi para sa iilan lamang. Wala nang atrasan para sa pag-unlad ng Alberta. Samahan kami sa paglikha ng isang mas magandang bukas para sa Alberta.

Sa inyong komunidad

Sa radyo